Bodemattest

Een stuk grond wordt in het GrondenInformatieRegister (GIR) opgenomen als de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) relevante bodemonderzoeksgegevens of informatie over potentieel vervuilende activiteiten, incidenten, en dergelijke ontvangt.

Wanneer er activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden op een terrein die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, wordt deze grond als een risicogrond beschouwd. Als u zich afvraagt of een terrein een risicogrond is, kunt u dit het beste bij de gemeente navragen, aangezien deze een lokale inventaris van risicogronden beheert. Als een terrein als risicogrond wordt aangemerkt, dient de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren en bij de OVAM in te dienen.

Het is belangrijk op te merken dat een terrein dat in het GIR is opgenomen, niet noodzakelijk een risicogrond is. Een terrein kan in het GIR zijn opgenomen vanwege een vrijwillig uitgevoerd en ingediend oriënterend bodemonderzoek.

Als een terrein niet in het GIR is opgenomen, wordt een blanco bodemattest verstrekt. Dit betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft over de grond en daarom geen uitspraken kan doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest betekent niet dat de grond niet verontreinigd kan zijn.

Een bodemattest is vereist bij elke grondoverdracht, zowel voor bebouwde als onbebouwde grond. Dus, of u nu een terrein verkoopt, ruilt, schenkt, of zelfs een appartement overdraagt, u heeft een bodemattest nodig.

De persoon die de grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen. Dit attest is vereist vóór het ondertekenen van de voorlopige verkoopovereenkomst.

Contact

Gosseye, expert in attesten

Brusselsestraat 43 te 9660 Brakel
0498 92 71 23
jo@landmeter-gosseye.be