Stedenbouwkundige inlichtingen

Als je eigenaar bent van een stuk grond, betekent dit niet dat je vrij bent om te bouwen wat je wilt. Je dient je te houden aan bepaalde stedenbouwkundige en milieuvoorschriften. Vaak heb je dus een bouw- en verbouwingsvergunning nodig.

Om na te gaan of er sprake is van een overtreding van de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een pand, kun je de stedenbouwkundige informatie raadplegen. (Bijvoorbeeld, veel mensen bouwen een tuinhuis zonder de nodige vergunning, en het zou kunnen dat je dit moet afbreken).

In de stedenbouwkundige informatie vind je alle details met betrekking tot de gemeentelijke, provinciale en regionale voorschriften die van toepassing zijn op een perceel. Hierdoor kun je controleren welke vergunningen voor het perceel zijn afgegeven, of het beschermd is en of er mogelijke overtredingen bekend zijn. Deze informatie is echter puur informatief en is niet equivalent aan een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning.

Contact

Gosseye, expert in attesten

Brusselsestraat 43 te 9660 Brakel
0498 92 71 23
jo@landmeter-gosseye.be