Postinterventiedossier

De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor het samenstellen en bijwerken van het PID. Op bouwlocaties met slechts één aannemer is het de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen derde die een vereenvoudigd postinterventiedossier moet opstellen. Wanneer de eigenaar zelf werkzaamheden uitvoert, draagt hij zelf de verantwoordelijkheid voor het PID.

Voor gebouwen met meerdere wooneenheden in gedeeld eigendom, kan het PID worden onderverdeeld in verschillende secties (een sectie voor gemeenschappelijke ruimtes en voor elke woning een afzonderlijke sectie voor de mede-eigenaars). Let op: de verplichting om het PID op te delen is pas van toepassing op dossiers die na 30 april 2006 zijn uitgegeven.

Het dossier stelt een eigenaar, huurder, architect of aannemer in staat om eenvoudig de structuren van het gebouw, hoe de structuur is opgebouwd en welke materialen in het gebouw zijn gebruikt, te achterhalen bij mogelijke renovaties. Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd, moet de eigenaar het PID ter beschikking stellen van de architect en de aannemers.

Elke keer dat er na de bouw van de woning of het gebouw nog bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, moeten deze worden vermeld in het PID. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangegeven, samen met de naam van de uitvoerder. Als je zelf werkzaamheden uitvoert, ben je zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van het dossier.

Contact

Gosseye, expert in attesten

Brusselsestraat 43 te 9660 Brakel
0498 92 71 23
jo@landmeter-gosseye.be