Elektriciteitskeuring is een belangrijk aspect dat niet over het hoofd mag worden gezien bij de verkoop van een woning. Deze veiligheidsmaatregel, verplicht gesteld door de Belgische overheid, draagt bij aan de bescherming van zowel kopers als verkopers en verzekert de veiligheid van de woning.

Een elektriciteitskeuring, uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie, is een grondige inspectie van de elektrische installatie van een woning. Het doel is om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Deze inspectie omvat de controle van alle zichtbare delen van de installatie, evenals de elektrische bedrading, schakelaars, stopcontacten en de elektrische kast.

Bij de verkoop van een woning is het de verantwoordelijkheid van de verkoper om een geldig keuringsverslag van de elektrische installatie te leveren. Dit verslag moet beschikbaar zijn op het moment van de verkoop, en het mag niet ouder zijn dan 25 jaar indien de installatie nog nooit werd gekeurd, of 15 jaar indien er reeds een keuring gebeurde.

Het belang van een positieve elektriciteitskeuring kan niet genoeg benadrukt worden. Voor kopers geeft een positief keuringsrapport vertrouwen in de veiligheid van de woning, terwijl voor verkopers een negatief rapport kan resulteren in waardevermindering van de woning of potentieel zelfs in verlies van de verkoop.

Het is cruciaal om te onthouden dat als de installatie wordt afgekeurd, de koper binnen een jaar na de overname van de woning de elektrische installatie in orde moet brengen en een herkeuring moet laten uitvoeren.

De elektriciteitskeuring draagt bij aan een veilige woonomgeving en is een essentieel element in de verkooptransactie van een woning. Het zorgt ervoor dat alle partijen voldoende geïnformeerd zijn over de staat van de elektrische installatie en stimuleert de naleving van de veiligheidsnormen.

Previous PostNext Post