Vanaf november 2022 is een asbestattest vereist bij de verkoop van je huis. Deze maatregel helpt bij het identificeren van de aanwezigheid van asbest, een potentieel gevaarlijk materiaal dat tot 2001 in diverse bouwmaterialen werd gebruikt. Het ultieme doel is om tegen 2040 heel Vlaanderen asbestveilig te hebben.

Dus waarom is dit attest belangrijk?

Het is onderdeel van een grootschalige inspanning van de Vlaamse regering om tegen 2040 alle gebouwen en woningen asbestveilig te maken. Zodra asbest dat in slechte staat is gedetecteerd kan worden, kan het veilig worden verwijderd.

Er is nog veel onduidelijkheid rond asbest. In het verleden werd het op duizenden manieren toegepast, in zowel residentiële als openbare gebouwen. Met het nieuwe attest kunnen we het probleem beter begrijpen en de eigenaar informeren over de risico’s.

Voor welke gebouwen is het nodig?

Het asbestattest is verplicht voor gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Vanaf die tijd werd het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Vanaf nu is een asbestattest verplicht bij de verandering van eigendom van een gebouw van vóór 2001. Dit is van toepassing bij verkoop, schenking en zelfs huwelijk als één van de partners mede-eigenaar wordt.

Daarnaast moet elke Vlaamse woning of elk gebouw van vóór 2001 tegen 31 december 2031 een attest hebben. Verhuurders moeten tegen die datum ook een attest laten opmaken voor elk pand dat ze verhuren.

Het attest kan niet zomaar zelf worden opgemaakt, maar moet worden opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze voert een ‘niet-destructief’ onderzoek uit, hoofdzakelijk visueel, en neemt stalen van bepaalde oppervlakken voor analyse in een laboratorium.

Het asbestattest vermeldt welke materialen in het gebouw asbest bevatten en hoe je het gebouw asbest-veilig kunt maken. Het geeft alleen informatie over de zichtbare delen in je gebouw. Het is dus mogelijk dat er nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Als koper krijg je dankzij het attest inzicht in de risico’s van het huis. Het attest is in principe 10 jaar geldig, maar bij een onveilige toestand wordt de geldigheid teruggebracht tot 5 jaar.

Previous PostNext Post